مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک خراسان جنوبی
پذیرش و انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه
  • با حضور اعضای هیات علمی و کارشناسان مجرب
  • بهره برداری از پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی
  • دسترسی به غنی ترین کلکسیون گیاهان دارویی
  • فرصت استفاده از به روزترین فناوری ها
  • در چهار حوزه زرشک، زعفران، عناب و گیاهان دارویی
  • در قالب طرح های پژوهشی یا موضوع آزادی
پيش از تكميل فرم خواهشمند است با اساتید راهنما و مشاور خود هماهنگ نمایید. فرم به صورت دقيق و صحيح تكميل شود.


Loading…