نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه
بستن

دوره آموزشی تولید زعفران ایروپونیک (بدون خاک) در منزل

رایگان
هزینه دوره : 300،000 تومان
ثبت نام کننده گرامی؛
لطفا قبل از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام به موارد ذیل توجه فرمایید: 
 • جهت دسترسی به وضعیت ثبت نام و اطلاع از آخرین بروز رسانی های سایت نسبت به ایجاد حساب کاربری در ادامه فرآیند اقدام فرمایید.
 • پس از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام، اطلاعات شما در دوره/کارگاه آموزشی مربوطه ثبت می گردد و پس از تکمیل ظرفیت دوره/کارگاه، زمان، مکان و سایر اطلاعات مربوط به برگزاری دوره/کارگاه آموزشی توسط همکاران بخش آموزش سایت به شما اطلاع رسانی می شود. سپس شما می توانید نسبت به ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه دوره اقدام فرمایید.
 •  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32219102-056 تماس حاصل فرمایید. همکاران حوزه آموزش سایت بیرناب مشتاقانه منتظر شنیدن صدای گرمتان هستند.
بستن

دوره آموزشی پایان نامه نویسی برای دانشجویان کشاورزی

رایگان
هزینه دوره : 500000 تومان
ثبت نام کننده گرامی؛
لطفا قبل از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام به موارد ذیل توجه فرمایید: 
 • جهت دسترسی به وضعیت ثبت نام و اطلاع از آخرین بروز رسانی های سایت نسبت به ایجاد حساب کاربری در ادامه فرآیند اقدام فرمایید.
 • پس از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام، اطلاعات شما در دوره/کارگاه آموزشی مربوطه ثبت می گردد و پس از تکمیل ظرفیت دوره/کارگاه، زمان، مکان و سایر اطلاعات مربوط به برگزاری دوره/کارگاه آموزشی توسط همکاران بخش آموزش سایت به شما اطلاع رسانی می شود. سپس شما می توانید نسبت به ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه دوره اقدام فرمایید.
 •  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32219102-056 تماس حاصل فرمایید. همکاران حوزه آموزش سایت بیرناب مشتاقانه منتظر شنیدن صدای گرمتان هستند.
بستن

تولید و فرآوری عناب

رایگان
هزینه دوره : 450000 تومان
ثبت نام کننده گرامی؛
لطفا قبل از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام به موارد ذیل توجه فرمایید: 
 • جهت دسترسی به وضعیت ثبت نام و اطلاع از آخرین بروز رسانی های سایت نسبت به ایجاد حساب کاربری در ادامه فرآیند اقدام فرمایید.
 • پس از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام، اطلاعات شما در دوره/کارگاه آموزشی مربوطه ثبت می گردد و پس از تکمیل ظرفیت دوره/کارگاه، زمان، مکان و سایر اطلاعات مربوط به برگزاری دوره/کارگاه آموزشی توسط همکاران بخش آموزش سایت به شما اطلاع رسانی می شود. سپس شما می توانید نسبت به ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه دوره اقدام فرمایید.
 •  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32219102-056 تماس حاصل فرمایید. همکاران حوزه آموزش سایت بیرناب مشتاقانه منتظر شنیدن صدای گرمتان هستند.
بستن

کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه در عناب

رایگان
هزینه دوره : 50000 تومان
ثبت نام کننده گرامی؛
لطفا قبل از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام به موارد ذیل توجه فرمایید: 
 • جهت دسترسی به وضعیت ثبت نام و اطلاع از آخرین بروز رسانی های سایت نسبت به ایجاد حساب کاربری در ادامه فرآیند اقدام فرمایید.
 • پس از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام، اطلاعات شما در دوره/کارگاه آموزشی مربوطه ثبت می گردد و پس از تکمیل ظرفیت دوره/کارگاه، زمان، مکان و سایر اطلاعات مربوط به برگزاری دوره/کارگاه آموزشی توسط همکاران بخش آموزش سایت به شما اطلاع رسانی می شود. سپس شما می توانید نسبت به ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه دوره اقدام فرمایید.
 •  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32219102-056 تماس حاصل فرمایید. همکاران حوزه آموزش سایت بیرناب مشتاقانه منتظر شنیدن صدای گرمتان هستند.
بستن

کارگاه آموزشی اصول پیوند در عناب

رایگان
هزینه دوره : 80000 تومان
ثبت نام کننده گرامی؛
لطفا قبل از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام به موارد ذیل توجه فرمایید: 
 • جهت دسترسی به وضعیت ثبت نام و اطلاع از آخرین بروز رسانی های سایت نسبت به ایجاد حساب کاربری در ادامه فرآیند اقدام فرمایید.
 • پس از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام، اطلاعات شما در دوره/کارگاه آموزشی مربوطه ثبت می گردد و پس از تکمیل ظرفیت دوره/کارگاه، زمان، مکان و سایر اطلاعات مربوط به برگزاری دوره/کارگاه آموزشی توسط همکاران بخش آموزش سایت به شما اطلاع رسانی می شود. سپس شما می توانید نسبت به ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه دوره اقدام فرمایید.
 •  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32219102-056 تماس حاصل فرمایید. همکاران حوزه آموزش سایت بیرناب مشتاقانه منتظر شنیدن صدای گرمتان هستند.
بستن

دوره آموزشی کسب درآمد از پرورش گیاهان دارویی

رایگان
هزینه دوره : 400000 تومان
ثبت نام کننده گرامی؛
لطفا قبل از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام به موارد ذیل توجه فرمایید: 
 • جهت دسترسی به وضعیت ثبت نام و اطلاع از آخرین بروز رسانی های سایت نسبت به ایجاد حساب کاربری در ادامه فرآیند اقدام فرمایید.
 • پس از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام، اطلاعات شما در دوره/کارگاه آموزشی مربوطه ثبت می گردد و پس از تکمیل ظرفیت دوره/کارگاه، زمان، مکان و سایر اطلاعات مربوط به برگزاری دوره/کارگاه آموزشی توسط همکاران بخش آموزش سایت به شما اطلاع رسانی می شود. سپس شما می توانید نسبت به ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه دوره اقدام فرمایید.
 •  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32219102-056 تماس حاصل فرمایید. همکاران حوزه آموزش سایت بیرناب مشتاقانه منتظر شنیدن صدای گرمتان هستند.
اموزش هرس عناب
بستن

کارگاه آموزشی هرس زمستانه عناب

رایگان

در حال تکمیل ظرفیت

هزینه دوره : 60000 تومان
 • جهت دسترسی به وضعیت ثبت نام و اطلاع از آخرین بروز رسانی های سایت نسبت به ایجاد حساب کاربری در ادامه فرآیند اقدام فرمایید.
 • پس از تکمیل فرآیند پیش ثبت نام، اطلاعات شما در دوره/کارگاه آموزشی مربوطه ثبت می گردد و پس از تکمیل ظرفیت دوره/کارگاه، زمان، مکان و سایر اطلاعات مربوط به برگزاری دوره/کارگاه آموزشی توسط همکاران بخش آموزش سایت به شما اطلاع رسانی می شود. سپس شما می توانید نسبت به ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه دوره اقدام فرمایید.
 •  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32219102-056 تماس حاصل فرمایید. همکاران حوزه آموزش سایت بیرناب مشتاقانه منتظر شنیدن صدای گرمتان هستند.