مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک خراسان جنوبی

مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از تیم های کاری دارای ایده بازار پسند در جهت اثبات مفهومی ایده حاصل از فعالیت های علمی حمایت می کند. دانشجویان و افرادی که دارای ایده فناور با قابلیت ورود به بازار هستند، می توانند جهت ثبت نام در سایت بیرناب اقدام کنند. هدف این برنامه حمایتی، کمک به تبدیل ایده های اولیه به ایده های اثبات شده و تبدیل ان به نمونه محصول و خدمات قابل ارائه به بازار است.

فراخوان ایده در حوزه های

  • عناب
  • زرشک
  • زعفران
  • گیاهان دارویی

ارائه بسته اعتباری به تیم های برگزیده شامل

  • فضای کاری
  • مشاوره
  • دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی
  • حمایت مالی بصورت بذرمایه
Loading…