میوه ای کوچک، اما موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن/ عناب؛ آجیل شفابخش

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، عناب به عنوان مروارید سرخ کویر  میوه منحصر به فرد و استراتژیک خراسان جنوبی ...

ادامه مطلب

ارائه مقاله عضو گروه پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در همایش بین المللی علوم صنایع غذایی

مقاله علمی دکتر طیبه شاهی، عضو گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با عنوان Investigating and Compar...

ادامه مطلب

12