اعضای هیات مدیره و بازرس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، عبدالرضا مجدالدین امروز، 31شهریور در مجمع عمومی هیات موسس کانون ملی دانش، صنعت و ...

ادامه مطلب