ارائه شاخص‌ترین فعالیت‌های جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در قائنات

ایسنا/خراسان جنوبی  رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: جهاددانشگاهی مرکز قائنات ۱۲ مردادماه ۹۸ با هدف توسعه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی...

ادامه مطلب