حمایت از پایان نامه های کاربردی
عناب – زرشک – زعفران

حمایت

پذیرش و انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه
بهره برداری از پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی
با حضور اعضای هیات علمی و کارشناسان مجرب
فرصت استفاده از به روزترین فناوری ها
دسترسی به غنی ترین کلکسیون گیاهان دارویی
در قالب طرح های پژوهشی یا موضوع آزاد
در چهار حوزه زرشک، زعفران، عناب و گیاهان دارویی

نکات ثبت نام

  • پيش از تكميل فرم خواهشمند است با اساتید راهنما و مشاور خود هماهنگ نمایید.


  • فرم به صورت دقيق و صحيح تكميل شود.

ثبت نام

مقطع تحصیلی
ارشددکتری

ارسال فایل (در صورت نیاز)

موضوع رساله با کدام اولویت در ارتباط است؟

کشاورزیبیوتکنولوژیصنعتصنایع غذایی