حمایت از ایده های فناورانه

مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از تیم های کاری دارای ایده بازار پسند در جهت اثبات مفهومی ایده حاصل از فعالیت های علمی حمایت می کند.
دانشجویان و افرادی که دارای ایده فناور با قابلیت ورود به بازار هستند، می توانند جهت ثبت نام در سایت بیرناب اقدام کنند.
هدف این برنامه حمایتی، کمک به تبدیل ایده های اولیه به ایده های اثبات شده و تبدیل ان به نمونه محصول و خدمات قابل ارائه به بازار است.
فراخوان ایده ها در حوزه های:

زرشک

گیاهان دارویی

 

عناب

زعفران

 

ارائه بسته اعتباری به تیم های برگزیده شامل:

حمایت مالی

حمایت مالی بصورت بذرمایه

دوره-اموزشی

دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی

مشاوره 2 بیرناب

مشاوره

فضای کار

فضای کار

برای حمایت، درخواست تو ثبت کن.