ارائه مقاله عضو گروه پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در همایش بین المللی علوم صنایع غذایی

مقاله علمی دکتر طیبه شاهی، عضو گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با عنوان Investigating and Compar...

ادامه مطلب

اعضای هیات مدیره و بازرس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، عبدالرضا مجدالدین امروز، 31شهریور در مجمع عمومی هیات موسس کانون ملی دانش، صنعت و ...

ادامه مطلب