روستاهای تولید کننده

زرشک (18)

عناب (38)

زعفران (9)

گیاهان دارویی مزیت دار (3)

بیرنابایکون عناب عناب
  دکتر داراب یزدانی بیرناب
  بستن

  دکتر داراب یزدانی

  پژوهشگر گیاهان دارویی
  • مدت مشاوره حضوری یک ساعت و مشاوره تلفنی 30 دقیقه است.
  • مشاوره حضوری در جهاد دانشگاهی به آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس برگزار می شود.
  • قبل از جلسه مشاوره کارشناسان ما جهت هماهنگی زمان با شما تماس میگیرند پس پاسخگوی تلفن خود باشید.
  بستن

  دکتر محمد علی بهدانی

  پژوهشگر حوزه زعفران
  • مدت مشاوره حضوری یک ساعت و مشاوره تلفنی 30 دقیقه است.
  • مشاوره حضوری در جهاد دانشگاهی به آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس برگزار می شود.
  • قبل از جلسه مشاوره کارشناسان ما جهت هماهنگی زمان با شما تماس میگیرند پس پاسخگوی تلفن خود باشید.
  بستن

  مهندس کمال غوث

  پژوهشگر حوزه عناب
  • مدت مشاوره حضوری یک ساعت و مشاوره تلفنی 30 دقیقه است.
  • مشاوره حضوری در جهاد دانشگاهی به آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس برگزار می شود.
  • قبل از جلسه مشاوره کارشناسان ما جهت هماهنگی زمان با شما تماس میگیرند پس پاسخگوی تلفن خود باشید.
  بستن

  استاد محسن پویان

  پژوهشگر گیاهان دارویی
  • مدت مشاوره حضوری یک ساعت و مشاوره تلفنی 30 دقیقه است.
  • مشاوره حضوری در جهاد دانشگاهی به آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس برگزار می شود.
  • قبل از جلسه مشاوره کارشناسان ما جهت هماهنگی زمان با شما تماس میگیرند پس پاسخگوی تلفن خود باشید.
  مشاوره-ایکون

  مشاوره

  در این قسمت می توانید از کارشناسان دلسوز، خبره و متخصص ما که هر یک در زمینه گیاهان دارویی استراتژیک خراسان جنوبی در کشور بی نظیرند مشاوره دریافت کنید و به چالش ها ذهنی خود خاتمه دهید.

  زرشک زرشک
   محصولات آموزشی
    زعفران 2 زعفران

     بیرناب | خرید عناب خرید زرشک خرید زعفران