روستاهای تولید کننده

زرشک (7)

عناب (28)

زعفران (7)

گیاهان دارویی مزیت دار

بیرنابایکون عناب عناب

  دکتر داراب یزدانی

  پژوهشگر گیاهان دارویی
  • مدت مشاوره حضوری یک ساعت و مشاوره تلفنی 30 دقیقه است.
  • مشاوره حضوری در جهاد دانشگاهی به آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس برگزار می شود.
  • قبل از جلسه مشاوره کارشناسان ما جهت هماهنگی زمان با شما تماس میگیرند پس پاسخگوی تلفن خود باشید.

  دکتر محمد علی بهدانی

  پژوهشگر حوزه زعفران
  • مدت مشاوره حضوری یک ساعت و مشاوره تلفنی 30 دقیقه است.
  • مشاوره حضوری در جهاد دانشگاهی به آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس برگزار می شود.
  • قبل از جلسه مشاوره کارشناسان ما جهت هماهنگی زمان با شما تماس میگیرند پس پاسخگوی تلفن خود باشید.

  مهندس کمال غوث

  پژوهشگر حوزه عناب
  • مدت مشاوره حضوری یک ساعت و مشاوره تلفنی 30 دقیقه است.
  • مشاوره حضوری در جهاد دانشگاهی به آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس برگزار می شود.
  • قبل از جلسه مشاوره کارشناسان ما جهت هماهنگی زمان با شما تماس میگیرند پس پاسخگوی تلفن خود باشید.

  استاد محسن پویان

  پژوهشگر گیاهان دارویی
  • مدت مشاوره حضوری یک ساعت و مشاوره تلفنی 30 دقیقه است.
  • مشاوره حضوری در جهاد دانشگاهی به آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران، میدان قدس برگزار می شود.
  • قبل از جلسه مشاوره کارشناسان ما جهت هماهنگی زمان با شما تماس میگیرند پس پاسخگوی تلفن خود باشید.
  مشاوره-ایکون

  مشاوره

  در این قسمت می توانید از کارشناسان دلسوز، خبره و متخصص ما که هر یک در زمینه گیاهان دارویی استراتژیک خراسان جنوبی در کشور بی نظیرند مشاوره دریافت کنید و به چالش ها ذهنی خود خاتمه دهید.

  زرشک زرشک
   محصولات آموزشی
    زعفران 2 زعفران

     بیرناب | خرید عناب خرید زرشک خرید زعفران